خدمتکار اخبار ایران تلویزیون تلویزیون

خدمتکار: اخبار ایران تلویزیون تلویزیون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی ، اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت

وزیر ارتباطات در اقدامی جالب، تعرفه های تازه و آزمایشی شرکت مخابرات جهت طرح های ترکیبی ترافیک اینترنت و مکالمه تلفنی را در پیج اینستاگرام خود به نظرخواهی گذاشته

پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی ، اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت

اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت/ پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی

عبارات مهم : ترافیک

وزیر ارتباطات در اقدامی جالب، تعرفه های تازه و آزمایشی شرکت مخابرات جهت طرح های ترکیبی ترافیک اینترنت و مکالمه تلفنی را در پیج اینستاگرام خود به نظرخواهی گذاشته هست.

به گزارش گزینش ، محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرده است که این مدل مصوبه وعده داده شده است وزارت ارتباطات نیست و طبیعتا مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است و مطابق وعده در صد روز اول فعالیت نهایی و اجرایی خواهد شد.

پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی ، اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت

پست اینستاگرامی وزیر ارتباطات در همان چند ساعت اول، حدود 300 تایید (لایک) و 150 نظر (کامنت) دریافت کرد.

نظرات مخاطبانی که با طرح مخالفند، به صورت عمده با اعتراض آنها به قیمت تعیین شده است مرتبط بود. بسیاری از مخاطبان قیمت تعیین شده است را اوج می دانستند. بعضی دیگر تفاوت قائل شدن میان ترافیک بین الملل و داخلی را مطلوب نمی دانستند. از نگاه این افراد، چنین اقدامی راه حل مناسبی جهت تشویق مردم به استفاده از سایت های داخلی نیست.

وزیر ارتباطات در اقدامی جالب، تعرفه های تازه و آزمایشی شرکت مخابرات جهت طرح های ترکیبی ترافیک اینترنت و مکالمه تلفنی را در پیج اینستاگرام خود به نظرخواهی گذاشته

آنها همچنین از مبهم بودن 500 سایتی که به وسیله شرکت مخابرات از سایر سایت ها جدا شده است و ترافیک بیشتری جهت آنها در نظر گرفته شده است بود، هم انتقاد داشتند.

برخی دیگر از مردم نیز حجم ترافیک ارائه شده است را بسیار کمتر از میانگین مصرف هر فرد یا خانواده می دانستند. از نظر آنها، حجم ارائه شده است کفاف نیمی از ماه یا حتی کمتر از آن را می دهد نه بیشتر.

در مقابل، افراد دیگری تعرفه های تازه مخابرات را معقول و منطقی می دانستند. از نگاه موافقان، ترکیب دو طرح تلفن و اینترنت در یک بسته، مشوق مثبتی تلقی می شود که البته باید از انحصار شرکت مخابرات درآمده و سایر شرکت های خدمات رسان اینترنتی نیز از آن بهره مند شوند؛ موضوعی که خود آذری جهرمی هم بر آن تاکید کرده هست.

پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی ، اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت

همچنین قیمت تعیین شده است جهت حجم اینترنت مازاد، از نگاه موافقان منطقی و قابل قبول است.

بسیاری از مخاطبان نیز هزینه های اینترنت در سایر کشورها را با طرح مخابرات مقایسه کرده اند.

وزیر ارتباطات در اقدامی جالب، تعرفه های تازه و آزمایشی شرکت مخابرات جهت طرح های ترکیبی ترافیک اینترنت و مکالمه تلفنی را در پیج اینستاگرام خود به نظرخواهی گذاشته

بر خلاف آنچه در زیاد صفحات مجازی رواج دارد، نظرات مخاطبان راجع به پست وزیر ارتباطات، خارج از عنوان و در واقع «هرز» نبود؛ اکثریت قریب به اتفاق نظرات، کاربردی و بافایده بود.

به نظر می رسد نشانه وزیر ارتباطات از این پست و نظرخواهی، چنانکه خود بیان کرده، جمع بندی نهایی و دریافت نظرات تخصصی مکتوب و ارائه آن به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات جهت تصمیم گیری نهایی است.

پیش به سوی دموکراسی الکترونیکی ، اقدام جسورانه وزیر ارتباطات در نظرخواهی مستقیم از مردم اطراف قیمت اینترنت

اما فارغ از این بحث تخصصی مربوط به حوزه اینترنت، اقدام وزیر ارتباطات در نظرخواهی از مردم جهت موضوعی چنین پرمخاطب، جسورانه و شجاعانه قلمداد می شود. به صورت طبیعی، محک زدن تصمیمی اینچنینی با نظر مستقیم و بی پرده مردم، تبعات خاص خود را دارد. به طور مثال، اگر مردم به کلی با عنوان پیشنهادشده مخالفت کنند، چه بسا نتوان طرح مذکور را به آخر رساند، حتی اگر از نظر قانونی منعی جهت آن وجود نداشته باشد که ندارد.

به عبارت راحت تر، وزیری که راجع به چنین عنوان بااهمیتی، از مردم به طور مستقیم نظرخواهی می کند و این نظرخواهی در یک اتاق شیشه ای و براق – مانند اینستاگرام که نظرات آن جهت همه قابل رویت است – انجام می شود، خود را در معرض قضاوت های بی واسطه مردم راجع به عملکردش قرار داده و تصمیم گیری در مورد موضعات مهم را سخت تر می کند؛ اگرچه در نهایت به آنچه خواست مردم است نزدیک تر می شود.

از طرفی، چنین اقدامی در جهت تحقق دولت الکترونیک قابل ارزیابی هست. هنگامی که وزارت ارتباطات مسئولیت محوری در تحقق دولت الکترونیک دارد، پیشگام شدن خود این وزارتخانه جهت چنین امری حیاتی هست. البته مفهوم دقیق تر دولت الکترونیک، در واقع استفاده از فناوری اطلاعات جهت جابجایی داده ها به خاص میان مردم و ارگان هاست ولی همکاری دادن مردم در روندها و تصمیم های دولتی نیز بخشی از آن به شمار می رود.

نکته دیگر در این خصوص، تلاش جهت تبلور نوعی دموکراسی مستقیم – در مقایسه با دموکراسی نمایندگی – هست. در نظریه دموکراسی مستقیم تمامی امور حکومت داری به صورت مستقیم از سوی مردم انجام می شود. طبعا چنین اتفاقی در دنیای امروز با ابعاد وسیع و جمعیت زیاد قابل تحقق نیست. از همین رو، مفهوم دموکراسی الکترونیکی جانشین آن شده است هست؛ در این روش، با استفاده از فناوری اطلاعات، نظر مردم در امور مهم جهت تصمیم گیری در مورد آنها خواسته می شود. به عبارت دیگر مردم صرفا مسئولان خود را گزینش نمی کنند؛ بلکه در تک تک تصمیمات مهم کشور نیز رای می دهند.

به نظر می رسد فارغ از اینکه در نهایت با توجه به امکانات و محدودیت های دولت و کشور، چه تصمیمی در مورد ترافیک اینترنت گرفته خواهد شد، اقدام اخیر و نظرخواهی مستقیم از مردم، تجربه جالب توجهی است که می توان آن را در مباحث دیگر هم تکرار کرد.

واژه های کلیدی: ترافیک | اینترنت | اینترنت | مخابرات | اینترنتی | دموکراسی | قیمت اینترنت | وزیر ارتباطات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs