خدمتکار اخبار ایران تلویزیون تلویزیون

خدمتکار: اخبار ایران تلویزیون تلویزیون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن حجم سپرده‌های بلندمدت ، پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود

رئیس کل بانک مرکزی کم کردن سیّالیت سپرده‌های بانکی، جلوگیری از مسابقه ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده کوتاه مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱ روزه جهت اجرای بخشنامه ک

زیاد کردن حجم سپرده‌های بلندمدت ، پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود

پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود/ زیاد کردن حجم سپرده های بلندمدت

عبارات مهم : سیاست

رئیس کل بانک مرکزی کم کردن سیّالیت سپرده های بانکی، جلوگیری از مسابقه ناسالم بانک ها در جذب سپرده کوتاه مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱ روزه جهت اجرای بخشنامه کم شدن قیمت سود دانست.

به گزارش گروه تحریریه سایت، ولی الله سیف گفت: از آنجا که ابلاغ بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی همراه بوده است مورد نیاز دیدم کارها اخیر بانک مرکزی در حوزه قیمت سود بانکی را از ابعاد متفاوت فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری جهت ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

زیاد کردن حجم سپرده‌های بلندمدت ، پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود

وی افزود:رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود بانکی و تمرکز بر کم شدن قیمت سود سپرده ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف مسابقه ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کم کردن هزینه تجهیز منابع بانک ها تعبیر و تفسیر نمود.

رییس بانک مرکزی تصریح کرد:رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف های یاد شده است در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق پرسشها ترازنامه ای بانک ها جلوگیری می شود و ثانیاً در ادامه با کم کردن هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی جهت کم کردن تدریجی قیمت سود تسهیلات فراهم خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی کم کردن سیّالیت سپرده‌های بانکی، جلوگیری از مسابقه ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده کوتاه مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱ روزه جهت اجرای بخشنامه ک

وی بیان کرد: بررسی های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی جهت پایداری سقف های یاد شده است وجود دارد که متعاقباً کم شدن قیمت سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

سیف یادآور شد:اقدامات بانک مرکزی در خصوص کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی های به عمل آمده جهت داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها جهت کم کردن سود قراردادهای پیش فروش ماشین و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های مورد نیاز جهت موفقیت در زمینه کم شدن قیمت سود بانکی را فراهم کرده اند.

وی تاکید کرد: انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به خاص لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده هست. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده است و اقدام بعضی بانک ها در پیشنهاد قیمت های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر زیاد کردن هزینه تجهیز منابع در بانک ها، جابجایی منابع از بانک های دولتی به سمت بعضی بانک های شخصی را شدت یافتن کرده است.

زیاد کردن حجم سپرده‌های بلندمدت ، پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود

سیف گفت: در پاسخ به انتقادات یاد شده است و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی مورد نیاز است به ضرورت های موجود در خصوص کم کردن سیالیّت سپرده های بانکی و حداقل سازی اثرپذیری سایر بازارها به خاص بازار ارز از کم شدن قیمت سود بانکی توجه کرد.

رییس بانک مرکزی افزود: کشیده شدن دامنه مسابقه ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده است بود سهم بالایی از سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار تخصیص داده شده است یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی زیاد کردن یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی زیاد کردن می داد.

رئیس کل بانک مرکزی کم کردن سیّالیت سپرده‌های بانکی، جلوگیری از مسابقه ناسالم بانک‌ها در جذب سپرده کوتاه مدت را از مزایای ایجاد فاصله ۱۱ روزه جهت اجرای بخشنامه ک

وی در ادامه عنوان کرد: لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های با دوام بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک ها به میزان زیادی کم کردن یافت بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

سیف گفت:اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9 درصد به 25 درصد کم کردن یافته و در برابر سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت خاص به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 و 10.8 درصد زیاد کردن یافته است.

زیاد کردن حجم سپرده‌های بلندمدت ، پایبندی شبکه بانکی به سقف قیمت سود

وی افزود: انتقادات مطرح شده است در خصوص جریان منابع از بانک های دولتی به بانک های شخصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده است نیز با توجه به وجود جریان نیرومند و معکوس منابع از بانک های شخصی به بانک های دولتی در ماه های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مسئله جهت بعضی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک های خصوصی) و نیز محیط زیست چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه مورد نیاز برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

سیف بیان کرد: در آخر یادآوری این توصیه مهم است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست های اقتصادی ایجاب می کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.

واژه های کلیدی: سیاست | مرکزی | منابع | سود بانکی | سود سپرده | کوتاه مدت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs