خدمتکار اخبار ایران تلویزیون تلویزیون

خدمتکار: اخبار ایران تلویزیون تلویزیون اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی کلسترول اوج رشد تومورهای سرطانی را ۱۰۰ برابر زیاد کردن می‌دهد

نتایج آزمایشات تازه نشان داده است که رژیم‌های غذایی حاوی کلسترول اوج سرعت رشد تومورهای سرطانی را تا ۱۰۰ برابر زیاد کردن می‌دهد. 

کلسترول اوج رشد تومورهای سرطانی را ۱۰۰ برابر زیاد کردن می‌دهد

کلسترول اوج رشد تومورهای سرطانی را ۱۰۰ برابر زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : کلسترول

نتایج آزمایشات تازه نشان داده است که رژیم های غذایی حاوی کلسترول اوج سرعت رشد تومورهای سرطانی را تا ۱۰۰ برابر زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایسنا، متخصصان علوم پزشکی در آمریکا در یک بررسی به مطالعه ارتباط بین رژیم های غذایی حاویِ کلسترول اوج و زیاد کردن خطر مبتلا شدن به سرطان روده پرداختند. اگرچه این ارتباط هم اکنون شناسایی شده است ولی محققان هنوز به اطلاعات دقیقی در مورد علت آن دست پیدا نکرده اند.

کلسترول اوج رشد تومورهای سرطانی را ۱۰۰ برابر زیاد کردن می‌دهد

متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: سلول های بنیادی توصیه کلیدی در این رابطه هستند. این سلول ها می توانند به هر نوع سلولی در بدن تبدیل شوند و به نظر می آید کلسترول مازاد، سرعت تکثیر سلول های بنیادی و رشد تومورها را زیاد کردن می دهد.

متخصصان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند کلسترول بر رشد سلول های بنیادی در روده ها تاثیر می گذارد و در نتیجه میزان تشکیل تومورها را تا ۱۰۰ برابر اوج می برد. همچنین درحالیکه رابطه بین کلسترول در رژیم غذایی و سرطان روده به خوبی مورد تایید قرار گرفته ولی پیش از این مکانیزم موثر در آن توضیح داده نشده بود.

نتایج آزمایشات تازه نشان داده است که رژیم‌های غذایی حاوی کلسترول اوج سرعت رشد تومورهای سرطانی را تا ۱۰۰ برابر زیاد کردن می‌دهد. 

متخصصان آمریکایی در این آزمایشات با گنجاندن کلسترول زیاد در رژیم غذایی موش های آزمایشگاهی متوجه زیاد کردن رشد تومورهای سرطانی شدند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، متخصصان مشاهده کردند زمانیکه سطح کلسترول در بدن موش ها زیاد کردن می یابد توانایی سلول های بنیادی در تکثیر زیاد شده است و موجب می شود بافت روده ها و معده گسترش پیدا کند و در نتیجه میزان تشکیل تومورها در روده ها اوج می رود.

واژه های کلیدی: کلسترول | سرطان روده | رژیم غذایی | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs